Lidmaatschap bepalingen

Vind hieronder alle informatie over het lidmaatschap.

Bepalingen

 • Het  verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 • Seniorleden  zijn leden die voor de eerste januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 27 jaar hebben bereikt.
 • Juniorleden  zijn leden die voor de eerste januari van het  verenigingsjaar de 18-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt.
 • Studenten zijn leden in de leeftijdscategorie van 18 t/m 26 jaar
 • Mini's zijn kinderen in de leeftijd van 4 tot 9 jaar. Voor het gebruik van de banen en het volgen van lessen op Leimonias betalen minileden een bescheiden bijdrage. Leimonias doet mee aan het TennisKids-programma waardoor ook minileden al kunnen deelnemen aan de competitie (World Tour). 
 • Het lidmaatschap van een minilid gaat automatisch over in een juniorlidmaatschap in het jaar volgend op het jaar waarin de leeftijd van 9 jaar wordt bereikt.

Een persoon kan maximaal 5 maal per seizoen worden geintroduceerd tegen betaling van 10 euro (senioren) of 5 euro (junioren) per keer. Gedurende competitie en spitsuur, is introductie niet toegestaan. Bij digitaal reserveren kun je "Introduce 1/2/3/4" selecteren. Naderhand ontvang je een factuur.

Leden kunnen voor loge(s) bij de secretaris een vakantielidmaatschap verkrijgen tegen betaling van euro per persoon per maand. Dit vakantielidmaatschap kan pas ingaan na 15 juni.

Wijziging Lidmaatschap

Aanmelding

 • Aanmelding voor lidmaatschap dient te geschieden door invulling van het aanmeldingsformulier op de website  Denkt u er aan om een pasfoto (minimaal 300x400) te uploaden, anders kan er geen ledenpas worden aangemaakt. Indien het uploaden van pasfoto's mislukt kunt u ze ook sturen naar secretaris@leimonias.nl  
 • Aanmeldingen worden in behandeling genomen in volgorde van  binnenkomst bij de secretaris, 
 • Geadviseerd wordt om geruime tijd vóór het tennisseizoen het  aanmeldingsformulier via de website op te sturen.

 Opzegging 

 • Opzegging kan slechts vóór 1 december vóór het  nieuwe verenigingsjaar geschieden door een schriftelijke (email) mededeling bij de ledenadministratie, secretaris@leimonias.nl  of via de website (zie hieronder)
 • Opzeggingen zijn alleen geldig wanneer een schriftelijke bevestiging van de  ledenadministratie is ontvangen. Een schriftelijke bevestiging wordt door de ledenadministratie binnen twee weken na ontvangst van de opzegging verzonden.
 • In een kalenderjaar kunnen medische redenen van (zeer) langdurige aard (chronische ziekte, langdurige blessures, etc.) mits gemeld voor 1 juni van dat jaar reden vormen om 50% van de contributie terug te ontvangen. Het bestuur bepaalt of er sprake is van een geldige reden.
 • Bij opzegging door overlijden voor 1 juni, kan worden verzocht om restitutie van 50% van de contributie, mits gemeld voor 30 juni van dat jaar. Verzoeken dienen te worden gedaan door een schriftelijke (email) mededeling bij de ledenadministratie, seecretaris@leimonias.nl.

Muteren en instellen eigen gegevens

Beheer en aanpassen van je eigen gegevens kan op twee manieren, via de website of via de club app en gaat als volgt:

Website

Inloggen op je eigen account. Je ziet dan bovenaan “Account” staan. Hier klik je op. In de zwarte balk verschijnt een knop “Persoonlijke gegevens”. Als je hierop klikt verschijnt een lijst met persoonlijke gegevens, welke functie je binnen de club bekleedt en welke facturen je hebt betaald en welke eventueel nog open staan.

Verder zie je onder je naam een 4-tal knoppen:

 • Wijzig gegevens, hiermee kun je al je persoonlijke gegevens wijzigen; ook je foto als je die bijvoorbeeld wilt vervangen door een actuelere (of één waar je beter op staat). Om de aangebrachte wijzigingen te effectueren druk je op de knop “Versturen”
 • Privacy instellingen, hiermee kun je aangeven welke gegevens je aan wie wilt tonen. Verder kun je aangeven of je commerciële berichten wilt ontvangen en of je de nieuwsbrief wilt ontvangen. Deze kun je dus altijd aan je wensen aanpassen. De instellingen kun je effectueren door op de knop “Versturen” te drukken
 • Beëindigen lidmaatschap, hiermee kun je je lidmaatschap beëindigen. Je kunt tevens aangeven waarom je je lidmaatschap opzegt en of je er mee akkoord gaat dat de vereniging je gegevens bewaart (bijvoorbeeld  omdat vereniging dan weet als je weer lid wordt je geen entreegeld hoeft te betalen)

 Club app

 • Je gaat  naar de clupapp
 • Je klikt op menu (3 horizontale streepjes links boven)
 • Je klikt op het poppetje links boven
 • Je klikt op het potloodje rechtsboven
 • Je wijzigt de gegevens die je wilt wijzigen, opties zoals hierboven reeds beschreven.
 • Je klikt op opslaan