Baan reglement

Algemeen

Het baan reglement wordt vastgesteld door het bestuur van HLTC Leimonias.
Ieder lid wordt geacht bekend te zijn met het baanreglement.
Er zijn 8 gravelbanen en 6 z.g. “all weather” banen, ter beschikking van de leden en eventuele introducees.

 Afschrijven

 1. Het bestuur kan één of meer banen reserveren voor onderhoud, competitie, toernooien clinics, trainingen en andere activiteiten of evenement  
 2. Indien er door (weers)omstandigheden tijdens de wedstrijden voor competitie, toernooien, e.d. van gravel- naar de all weatherbanen moet worden uitgeweken, dan heeft dat i.h.a. voorrang op recreatieve wedstrijden. De dienstdoende VCL, VTL zal die beslissing in overleg met een bestuurslid nemen.
 3.  Banen moeten voor gebruik door de leden altijd afgeschreven worden
 4. Uitsluitend leden mogen banen afschrijven om te spelen, hiervoor worden KNLTB passen verstrekt.
 5. Het bestuur kan de planner van tennislessen de bevoegdheid geven om banen t.b.v. tennislessen voor de leden af te schrijven. Hierover worden steeds, per lesperiode, opnieuw afspraken over gemaakt.
 6. Afschrijven is mogelijk op de speeldag op het clubhuis door de KNLTB passen door de kaartlezer van de afschrijfterminal te halen (zie gebruiksaanwijzing website
 7. Afschrijven is ook mogelijk door een internet reservering te maken (via de website of clubapp). In dat geval kan de reservering een dag van tevoren gemaakt worden en moet de reservering 5 minuten van tevoren op het clubhuis bevestigd worden door de spelers.
 8. Het is  fair om altijd eerst een vrije baan af te hangen voordat een bezette baan wordt afgehangen
 9. Voor  een enkelspel worden de banen steeds voor de duur van 60 minuten afgeschreven.
 10. Voor een dubbelspel worden de banen steeds voor de duur van 90 minuten afgeschreven
 11. Voor een volgende speeltijd kan pas worden afgeschreven na afloop van de laatste speelperiode
 12. Van het afschrijven van standaard enkel- en dubbelspel speelperioden kan door het bestuur afgeweken worden (b.v. voor “ladder wedstrijden”).
 13. De spelers / speelsters die een baan hebben afgeschreven dienen deze baan binnen 10 minuten na de wisseltijd te betreden. Indien zij dit niet doen vervalt het recht op het spelen op die baan en komt deze vrij voor andere spelers / speelsters.

Gebruik van de banen

14.   Op de banen wordt gespeeld volgens het Reglement Fair Play van de KNLTB

15.   Op de gravelbanen mag alleen gespeeld worden met voor gravel geschikte tennisschoenen, andere (sport)schoenen zijn niet toegestaan

16.   Alle leden mogen gebruik maken van de lichtinstallatie op de banen. Indien de baanbezetting het toelaat kan men worden verplicht om zoveel mogelijk op aangrenzende c.q. reeds verlichte banen te spelen. Het licht wordt automatisch gedoofd om 23:00 uur in de zomer en om 22:00 uur in de winter. De automatische uitschakeling kan z.n. uitgeschakeld worden (zie gebruiksaanwijzing website).

17.   De banen (ook de all weather banen) moeten worden gesleept na elke speelperiode. Het slepen dient van hek tot hek te gebeuren. Dus ook tussen de banen (ter mede bestrijding van algen / mossen) en cirkelvormig te gebeuren zodat de gravel van buiten de baan weer zoveel mogelijk naar het midden van de baan wordt verplaatst.

18.   Banen waar plassen liggen of nat zijn (“glimmend”) zijn onbespeelbaar en mogen niet worden gesleept (gravel wordt dan dicht gesmeerd waardoor de banen langer onbespeelbaar worden).

19.   Banen waar sneeuw op ligt zijn onbespeelbaar. De sneeuw mag niet verwijderd worden.

20.   Banen die glad zijn, door welke reden dan ook, zijn onbespeelbaar.

21.   Bij vorst kan op een bevroren baan, gravel of all weather, gespeeld worden (de speeleigenschappen zijn dan wel anders). De lavafundatie is vorstgevoelig en bevroren.

22.   Na de vorst zullen de gravel banen “opdooien” en papperig aanvoelen bij betreding. De banen zijn dan onbespeelbaar en moeten eerst gewalst worden.

23.   Na de vorst zijn de “all weather” banen eveneens onbespeelbaar door “opdooi”. Bij betreden van de baan wordt de mat licht ingedrukt alsof er lucht zit tussen de mat en de fundatie en hoor je tijdens het lopen een hol geluid. Zie ook de balstuit proef (https://www.kennisvansport.nl/tennis/kennis-delen/hoe-test-u-opdooi-kunstgras-tennisbanen). Eventueel moeten “all weather” ook na opdooi eerst gewalst worden voordat er weer op kan worden gespeeld.