Bestuursamenstelling

 

Nanette Farwerck-Bergwerf   (president)
president@leimonias.nl
T  06 –  51850830

Margit Velds   (secretaris)
E secretaris@leimonias.nl
T  06 – 30436599

Martine Gooszens   (penningmeester)
E Penningmeester@leimonias.nl
T  06 – 51784837

Hajo van Bockel (parkcommissaris)
E Park@leimonias.nl 
T 06- 20671935

Regina ten Berge (commissaris sociale activiteiten)
E activiteiten@leimonias.nl 
T 06-83965771

Henriette Wentholt (wedstrijdcommissaris)
E Wedstrijdcommissaris@leimonias.nl
T 06-51031155

Angeline de Laat (jeugdcommisaris)
E Jeugd@leimonias.nl
T 06-55356555