Bestuursamenstelling

 

Nanette Farwerck-Bergwerf   (president)
president@leimonias.nl

Margit Velds   (secretaris)
E secretaris@leimonias.nl

Martine Gooszens   (penningmeester)
E Penningmeester@leimonias.nl
T  06 – 51784837

Thie Watse Brouwer (parkcommissaris)
E Park@leimonias.nl 

Regina ten Berge (commissaris sociale activiteiten)
E activiteiten@leimonias.nl 

Johan Nanninga (wedstrijdcommissaris)
E Wedstrijdcommissaris@leimonias.nl

Angeline de Laat (jeugdcommisaris)
E Jeugd@leimonias.nl