Beschrijving single en dubbel laddercompetitie

Single en dubbel laddercompetitie 

(for English see below)

 

In de laddercompetities worden de deelnemers naar sterkte verdeeld in 3 poules (genderneutraal). 

 

De deelnemers maken zelf afspraken over wanneer zij spelen. De speelduur is 1 afschrijfperiode van 1 uur voor de single ladder en 1,5 uur voor de dubbelladder  (inclusief inspelen).

 

Er wordt om het aantal gewonnen games gespeeld dus doortellen tot einde speeltijd.

 

Als een wedstrijd is gespeeld wordt de uitslag doorgegeven aan seniorenladder@leimonias.nl 

 

Op de website van Leimonias (onder menu item “activitieten”) kunt u de spelers en hun contactgegevens vinden om afspraken te maken en wordt de stand bijgehouden. Hiervoor dient u wel ingelogd te zijn. 

NB In de app is de “laddercompetitie” (laatste item in het menu) niet actief.

 

Leden kunnen zich op ieder ogenblik opgeven voor de laddercompetitie.  Deelnemers die niet meer in de gelegenheid zijn deel te nemen worden verzocht zich af te melden.

 

Voor de poule-indeling wordt de algemene regel gehanteerd dat deelnemers van speelsterkte 5 en beter in poule 1 spelen, speelsterkte 6 en 7 in poule 2 en speelsterkte 8 en 9 in poule 3. Dit is indicatief, wanneer een speler duidelijk te sterk of te zwak is voor die poule kan hij/zij zich in een hogere of lagere poule laten plaatsen.

 

Wanneer iemand zich inschrijft na de start van de laddercompetitie wordt hij/zij onderaan de gekozen poule geplaatst

 

De ranking in de poules wordt gebaseerd op de behaalde resultaten en wordt via de website gemaakt.

Zodra er voor de Leimonias-app de dynamische laddercompetitie beschikbaar is wordt de bestaande laddercompetitie daarnaar overgezet. Alle deelnemers krijgen hiervan dan bericht.

 

Inschrijven voor de single en dubbel laddercompetitie kan via seniorenladder@leimonias.nl   

 Bij inschrijving graag aangeven

- e-mailadres

- telefoonnummer

- in welke poule u wilt spelen (zie boven voor richtlijn)

 

 English version

 

Single and doubles ladder competition

 

- In the ladder competition  the participants are divided over 3 poules according to the players strength (gender neutral). 

 

The participants themselves make appointments when to play. The duration of a match is 1 hour for singles and 1.5 hours for doubles (including warming up on the court).


The match is decided by number of games won so only count games and not sets.

The results of a match shall be mailed to seniorenladder@leimonias.nl 

 

The contact information of the participants necessary to make an appointment  and actual ranking of the ladder competitions can be viewed at the Leimonias website under the menu “activiteiten”. You have to be logged in to be able to view these.

NB in the leimonias app, the last item in the menu list “laddercompetitie” is not active.

 

Members can sign up for the singles and doubles ladder competition at any time. In case you do not want to continue participation, you are kindly requested to sign off .

 

For the assignment to a poule, players of playing level 5 and better should play in poule1, playing level 6 and 7 in poule 2 and playing level 8 and 9 in poule 3. This is indicative. Deciding wich poule one plays is the responsibility of the players themselves. When it seems you are to strong or to weak fot the poule you play in, you can ask tob e placed in a higher or lower poule.

 

When one sinsg in after the start of the ladder competition  he/she will be placed at the bottom of the chosen poule.

  

As soon as the Leimonias club app provides a dynamic ladder function the present ladder competition will be transferred tot hat app. All participants will be informed about this.

 

You can sign in for the singles ladder competition by sending an e-mail to seniorenladder@leimonias.nl

 At signing in, please state

- e-mail addres

- telephone number

- in which poule you want to play (sww above for instructions)

 

Bepalingen

Enkele bepalingen  voor de Enkel en Dubbels laddercompetitie:

  • Je maakt zelf een afspraak voor een wedstrijd met een poule genoot
  • Je speelt een wedstrijd in 1 afschrijfperiode (voor single 1 uur, voor dubbels 1,5 uur inclusief inspelen)
  • Je speelt om het aantal gewonnen games, doortellen dus
  • Je speelt met eigen ballen
  • Na afloop van de wedstrijd geef je de uitslag per e-mail door via seniorenladder@leimonias 

Some provisions for the Singles and Doubles ladder competition

  • You make yourself an appointment for a match with another poule member
  • Playing time is 1 hour for singles and 1.5 hour for doubles (including warming up time at the court)
  • Result is decided upon by number of won games so you count on.
  • Players use there own tennis balls
  • After the match you communicate the result by e-mail to seniorenladder@leimonias 

Moderne telling

Telling in een spel

Beslissend Punt Systeem (BPS). Deze afwijkende telmethode mag worden gebruikt.

Een standaardspel wordt als volgt geteld:

·         Geen punt - ‘Nul’

·         Eerste punt - ‘15’

·         Tweede punt - ‘30’

·         Derde punt - ‘40’

·         Vierde punt - ‘Spel’

Hierbij worden de punten van de serveerder als eerste genoemd.

Indien beide spelerselk drie punten hebben gewonnen, is de stand ‘Gelijk’ en moet er een beslissend punt worden gespeeld. De ontvanger kiest om de service van de rechter- of van de linkerkant van hun speelhelft te ontvangen. De speler die het beslissend punt wint, wint het ‘Spel’.

Telling in een set

1. ‘Korte’ sets.  De eerste speler die vier spellen wint, wint de set, vooropgesteld dat er een marge is van twee spellen of meer t.o.v. de tegenstander. Indien de stand vier gelijk wordt bereikt moet een tiebreak worden gespeeld.

2. Beslissende wedstrijdtiebreak (7 punten)  Wanneer in een wedstrijd de stand één set gelijk is, wordt er een tiebreakspel gespeeld om de wedstrijd te beslissen. Dit tiebreakspel vervangt de beslissende laatste set. De speler die het eerst zeven punten wint, wint deze wedstrijdtiebreak én de wedstrijd, vooropgesteld dat er een verschil van tenminste twee punten ten opzichte van de tegenstander is.

3. Beslissende wedstrijdtiebreak (10 punten)  Wanneer in een wedstrijd de stand één set gelijk is, wordt er een tiebreakspel gespeeld om de wedstrijd te beslissen. Dit tiebreakspel vervangt de beslissende laatste set. De speler die het eerst tien punten wint, wint deze wedstrijdtiebreak én de wedstrijd, vooropgesteld dat er een verschil van tenminste twee punten t.o.v. de tegenstander is.