Beschrijving single en dubbel laddercompetitie

Bij de ladder competitie worden de deelnemers verdeeld in poules van meestal 6 deelnemers. De competitie wordt 2 tot 3 maal per jaar gespeeld.

Binnen iedere poule worden 5 wedstrijden (single) of 2 wedstrijden (dubbel) gespeeld. De deelnemers maken zelf afspraken over wanneer zij spelen. Het afschrijven gebeurt met speciale pasjes, die bij de bar beschikbaar zijn (de zogenaamde ezelspassen). Met deze pasjes en je eigen pasjes kun je een dubbelspel periode (90 minuten) afschrijven. Je speelt om 2 gewonnen sets of de stand na 90 minuten. Als er een 3e set wordt gespeeld wordt een super tiebreak (minimaal 10 punten en 2 punten verschil) gespeeld.

Als een wedstijd is gespeeld wordt de uitslag doorgegeven aan seniorenladder@leimonias.nl Op de website wordt de stand bijgehouden. De actuele stand is dus voor iedere poule op de website te zien

Voor iedere periode worden de leden in de gelegenheid gesteld om zich op te geven voor de ladder competitie. Deelnemers die in de laatste periode minstens één wedstrijd hebben gespeeld worden automatisch ingeschreven voor de volgende periode. Als zij niet in de gelegenheid zijn die periode deel te nmen wordt hun verzocht zich af te melden.

De indeling van de poules voor een volgende periode wordt gebaseerd op de behaalde resultaten. De indeling wordt via e-mail bekend gemaakt. Zorg dat een actueel e-mailadres beschikbaar is bij de ledenadministratie.

 

Bepalingen

Enkele bepalingen  voor de ladder competitie:

  • Je maakt zelf een afspraak voor een wedstrijd met een poule genoot
  • Je speelt een wedstrijd in 2 opeenvolgende afschrijfperiodes
  • Je kunt voor 2 periodes afschrijven met een extra afschrijfkaartje (voor het afschrijfsysteem wordt dat een dubbel), dat te krijgen is bij de bar; deze zijn speciaal voor ladderwedstrijden beschikbaar
  • Je speelt om 2 gewonnen sets of de stand na 1,5 uur
  • Is een 3e set nodig, dan speel je een super tiebreak (minimaal 10 punten en 2 punten verschil)
  • Je speelt met eigen ballen
  • Na afloop van de wedstrijd geef je de uitslag per e-mail door via seniorenladder@leimonias.nl

Moderne telling

Telling in een spel

Beslissend Punt Systeem (BPS). Deze afwijkende telmethode mag worden gebruikt.

Een standaardspel wordt als volgt geteld:

·         Geen punt - ‘Nul’

·         Eerste punt - ‘15’

·         Tweede punt - ‘30’

·         Derde punt - ‘40’

·         Vierde punt - ‘Spel’

Hierbij worden de punten van de serveerder als eerste genoemd.

Indien beide spelerselk drie punten hebben gewonnen, is de stand ‘Gelijk’ en moet er een beslissend punt worden gespeeld. De ontvanger kiest om de service van de rechter- of van de linkerkant van hun speelhelft te ontvangen. De speler die het beslissend punt wint, wint het ‘Spel’.

Telling in een set

1. ‘Korte’ sets.  De eerste speler die vier spellen wint, wint de set, vooropgesteld dat er een marge is van twee spellen of meer t.o.v. de tegenstander. Indien de stand vier gelijk wordt bereikt moet een tiebreak worden gespeeld.

2. Beslissende wedstrijdtiebreak (7 punten)  Wanneer in een wedstrijd de stand één set gelijk is, wordt er een tiebreakspel gespeeld om de wedstrijd te beslissen. Dit tiebreakspel vervangt de beslissende laatste set. De speler die het eerst zeven punten wint, wint deze wedstrijdtiebreak én de wedstrijd, vooropgesteld dat er een verschil van tenminste twee punten ten opzichte van de tegenstander is.

 

3. Beslissende wedstrijdtiebreak (10 punten)  Wanneer in een wedstrijd de stand één set gelijk is, wordt er een tiebreakspel gespeeld om de wedstrijd te beslissen. Dit tiebreakspel vervangt de beslissende laatste set. De speler die het eerst tien punten wint, wint deze wedstrijdtiebreak én de wedstrijd, vooropgesteld dat er een verschil van tenminste twee punten t.o.v. de tegenstander is.