Beschrijving single en dubbel laddercompetitie

Single en dubbel laddercompetitie 

(for English see below)

 

Bij de laddercompetities worden de deelnemers naar sterkte verdeeld in 3 poules (genderneutraal). De competities worden 2 tot 3 maal per jaar gespeeld

 

- De deelnemers maken zelf afspraken over wanneer zij spelen. De speelduur is 1 afschrijfperiode van 1 uur voor de single ladder en 1,5 uur voor de dubbelladder  (inclusief inspelen).

 

- Er wordt om het aantal gewonnen games gespeeld dus doortellen tot einde speeltijd.

 

- Als een wedstrijd is gespeeld wordt de uitslag doorgegeven aan 

 

seniorenladder@leimonias.nl 

 

 

Op de website wordt de stand bijgehouden. De actuele stand is dus voor iedere deelnemer op de website te zien

 

Voor iedere periode worden de leden in de gelegenheid gesteld om zich op te geven voor de ladder competitie. Deelnemers die in de laatste periode minstens één wedstrijd hebben gespeeld worden automatisch ingeschreven voor de volgende periode. Als zij niet in de gelegenheid zijn die periode deel te nemen wordt hen verzocht zich af te melden.

 

Wanneer iemand zich inschrijft na de start van de addercompetitie wordt deze onderaan de poule geplaatst

 

De ranking in de poules voor een volgende periode wordt gebaseerd op de behaalde resultaten en wordt via de website gemaakt.

Zodra er voor de Leimonias-app de dynamische laddercompetitie beschikbaar is wordt de bestaande laddercompetitie daarnaar overgezet. Alle deelnemers krijgen hiervan dan bericht.

 

Inschrijven voor de single en dubbel laddercompetitie kan via 

 

seniorenladder@leimonias.nl   

 

 

Bij inschrijving graag aangeven in welke poule je wilt spelen,  

- poule 1/high level, speelsterkte 5 en beter

- poule 2/medium level, speelsterkte 6 en 7

- poule 3/low level, speelsterkte 8 en 9 

 

Om de spelers en de ladderstanden te bekijken dient u ingelogd te zijn op de Leimonias website 

https://www.leimonias.nl/index.php?transfer_sessionid=4819021385f99607a88f50 

 

 

Single and doubles ladder competition

 

In the ladder competition  the participants are divided over 3 poules according to the players strength (gender neutral). The competitions are played 2 or 3 times per year 

 

The participants themselves make appointments when to play. The duration of a match is 1 hour for singles and 1.5 hours for doubles (including warming up on the court).

The match is decided by number of games won so only count games and not sets.

The results of a match shall be mailed to

 seniorenladder@leimonias.nl 

The actual status of the ladder competitions can be viewed at the Leimonias website.

 

Prior to each period, members can sign up for the singles and doubles ladder competition. Participants who have played at least one match in the preceding period are automatically signed up for the next period. In case you do not want to continue participation, you are kindly requested to sign off .

 

When you sing in after the start of the ladder competition  you will be placed at the bottom of the chosen poule.

The listing for future competition periods  will be base upon the earlier results and will be announced at the website. 

 

As soon as the Leimonias club app provides a dynamic ladder function the present ladder competition will be transferred tot hat app. All participants will be informed about this.

 

You can sign in for the singles ladder competition by sending an e-mail to

 

seniorenladder@leimonias.nl

 

 

 

 

At signing in, please state in which poule you want to play 

 

- poule 1/high level, KNLTB strength 5 en beter

- poule 2/medium level, KNLTB strength 6 en 7

 - poule 3/low level, KNLTB strength 8 en 9 

To view the players and the ranking you have to be logged in at the Leimonias website 

https://www.leimonias.nl/index.php?transfer_sessionid=4819021385f99607a88f50

 

Bepalingen

Enkele bepalingen  voor de Enkel en Dubbels  laddercompetitie:

  • Je maakt zelf een afspraak voor een wedstrijd met een poule genoot
  • Je speelt een wedstrijd in 1 afschrijfperiode (voor single 1 uur, voor dubbels 1,5 uur inclusief inspelen)
  • Je speelt om het aantal gewonnen games, doortellen dus
  • Je speelt met eigen ballen
  • Na afloop van de wedstrijd geef je de uitslag per e-mail door via seniorenladder@leimonias (enkel) of activiteiten@leimonias.nl (dubbels)

 

Some provisions for the Singles and Doubles ladder competition

  • You make yourself an appointment for a match with another poule member
  • Playing time is 1 hour for singles and 1.5 hour for doubles (including warming up time at the court)
  • Result is decided upon by number of won games so you count on.
  • Players use there own tennis balls
  • After the match you communicate the result by e-mail to seniorenladder@leimonias (singles) of activiteiten@leimonias.nl (doubles) 

Moderne telling

Telling in een spel

Beslissend Punt Systeem (BPS). Deze afwijkende telmethode mag worden gebruikt.

Een standaardspel wordt als volgt geteld:

·         Geen punt - ‘Nul’

·         Eerste punt - ‘15’

·         Tweede punt - ‘30’

·         Derde punt - ‘40’

·         Vierde punt - ‘Spel’

Hierbij worden de punten van de serveerder als eerste genoemd.

Indien beide spelerselk drie punten hebben gewonnen, is de stand ‘Gelijk’ en moet er een beslissend punt worden gespeeld. De ontvanger kiest om de service van de rechter- of van de linkerkant van hun speelhelft te ontvangen. De speler die het beslissend punt wint, wint het ‘Spel’.

Telling in een set

1. ‘Korte’ sets.  De eerste speler die vier spellen wint, wint de set, vooropgesteld dat er een marge is van twee spellen of meer t.o.v. de tegenstander. Indien de stand vier gelijk wordt bereikt moet een tiebreak worden gespeeld.

2. Beslissende wedstrijdtiebreak (7 punten)  Wanneer in een wedstrijd de stand één set gelijk is, wordt er een tiebreakspel gespeeld om de wedstrijd te beslissen. Dit tiebreakspel vervangt de beslissende laatste set. De speler die het eerst zeven punten wint, wint deze wedstrijdtiebreak én de wedstrijd, vooropgesteld dat er een verschil van tenminste twee punten ten opzichte van de tegenstander is.

3. Beslissende wedstrijdtiebreak (10 punten)  Wanneer in een wedstrijd de stand één set gelijk is, wordt er een tiebreakspel gespeeld om de wedstrijd te beslissen. Dit tiebreakspel vervangt de beslissende laatste set. De speler die het eerst tien punten wint, wint deze wedstrijdtiebreak én de wedstrijd, vooropgesteld dat er een verschil van tenminste twee punten t.o.v. de tegenstander is.