Beschrijving single en dubbel laddercompetitie

We zijn momenteel aan het uitzoeken of we de  laddercompetitie een nieuwe vorm moeten geven. Zodra we daarmee klaar zijn worden de leden daarvan op de hoogte gebracht via de website en de nieuwsbrief en kan er weer ingeschreven worden.

 

Bepalingen

Enkele bepalingen  voor de ladder competitie:

  • Je maakt zelf een afspraak voor een wedstrijd met een poule genoot
  • Je speelt een wedstrijd in 2 opeenvolgende afschrijfperiodes
  • Je kunt voor 2 periodes afschrijven met een extra afschrijfkaartje (voor het afschrijfsysteem wordt dat een dubbel), dat te krijgen is bij de bar; deze zijn speciaal voor ladderwedstrijden beschikbaar
  • Je speelt om 2 gewonnen sets of de stand na 1,5 uur
  • Is een 3e set nodig, dan speel je een super tiebreak (minimaal 10 punten en 2 punten verschil)
  • Je speelt met eigen ballen
  • Na afloop van de wedstrijd geef je de uitslag per e-mail door via seniorenladder@leimonias.nl

Moderne telling

Telling in een spel

Beslissend Punt Systeem (BPS). Deze afwijkende telmethode mag worden gebruikt.

Een standaardspel wordt als volgt geteld:

·         Geen punt - ‘Nul’

·         Eerste punt - ‘15’

·         Tweede punt - ‘30’

·         Derde punt - ‘40’

·         Vierde punt - ‘Spel’

Hierbij worden de punten van de serveerder als eerste genoemd.

Indien beide spelerselk drie punten hebben gewonnen, is de stand ‘Gelijk’ en moet er een beslissend punt worden gespeeld. De ontvanger kiest om de service van de rechter- of van de linkerkant van hun speelhelft te ontvangen. De speler die het beslissend punt wint, wint het ‘Spel’.

Telling in een set

1. ‘Korte’ sets.  De eerste speler die vier spellen wint, wint de set, vooropgesteld dat er een marge is van twee spellen of meer t.o.v. de tegenstander. Indien de stand vier gelijk wordt bereikt moet een tiebreak worden gespeeld.

2. Beslissende wedstrijdtiebreak (7 punten)  Wanneer in een wedstrijd de stand één set gelijk is, wordt er een tiebreakspel gespeeld om de wedstrijd te beslissen. Dit tiebreakspel vervangt de beslissende laatste set. De speler die het eerst zeven punten wint, wint deze wedstrijdtiebreak én de wedstrijd, vooropgesteld dat er een verschil van tenminste twee punten ten opzichte van de tegenstander is.

 

3. Beslissende wedstrijdtiebreak (10 punten)  Wanneer in een wedstrijd de stand één set gelijk is, wordt er een tiebreakspel gespeeld om de wedstrijd te beslissen. Dit tiebreakspel vervangt de beslissende laatste set. De speler die het eerst tien punten wint, wint deze wedstrijdtiebreak én de wedstrijd, vooropgesteld dat er een verschil van tenminste twee punten t.o.v. de tegenstander is.