Contributie 2019

Inleiding

Voor een lidmaatschap moet contributie worden betaald. De contributie is opgebouwd uit een eenmalig deel  (entreegeld) en een jaarlijks deel. Het jaarlijkse deel bestaat uit de basis contributie en een verplichte afdracht van  €17,13 aan de KNLTB. De hoogte van het basis contributiedeel is afhankelijk van het soort lidmaatschap. Voor een  lidmaatschap dat later in het jaar ingaat bestaat een kortingsregeling.

 Entreegelden

 Nieuwe leden betalen eenmalig entreegelden. Deze bedragen voor

  • Senioren:  €80
  • Junioren:  €40,
  • Studenten: €25,-

Er wordt geen entreegeld geheven voor:

  • Oud-leden
  • Max Health leden 
  • 0-8 jarigen (mini’s), ook niet als ze aansluitend junior worden

 

Basiscontributie
Voor het bepalen van de hoogte van de contributie worden de leden  ingedeeld in een aantal categorieën: Senioren, senior gezinsleden, buitenleden, studenten  en  junioren. Verder worden de junioren nog onderverdeeld in leeftijdsklassen.  Voor de diverse categorieën geldt de volgende contributie: 

Contributie

2019

Senior

335

Aspirant senior (17-18 jaar)

200

Senior gezinslid

250

Buitenlid

200

Studentlid

100

Topselectie

200

Junioren 13-16

200

Junioren 11-12

168

Junioren 9-10

100

Junioren 0-8

20

 

De leeftijd op 1 januari is bepalend voor de hoogte van de contributie.

Topselectie

Voor de leden die tot de topselectie horen wordt 40% korting op de senioren contributie gegeven €200. (Er wordt geen korting op korting gegeven, dus een student die tot de topselectie behoort betaalt €100,- aan contributie)

Lidmaatschap voor een gedeelte van het jaar

Leimonias kent de volgende regeling voor nieuwe leden die maar een gedeelte van het lopende jaar lid zijn

  • Als zij na 1 juli lid worden krijgen ze 50% korting op de basis contributie
  • Als zij na 1 november lid worden hoeven ze geen basis contributie te betalen

 Wel betalen nieuwe leden entreegeld en de KNLTB bijdrage

 

KNLTB bijdrageVoor alle leden geldt dat Leimonias een bijdrage van €17,13 aan de KNLTB moet afdragen. Dit bedrag wordt apart op de contributiefactuur vermeld

Contributiefactuur

De contributiefactuur wordt in januari per e-mail verstuurd naar het factuur e-mail adres van de financieel verantwoordelijke. Als u op 1 februari nog geen contributie fatcuur hebt ontvangen neemt u dan contact op met de secretaris (secretaris@leimonias.nl). Betaling dient te geschieden vóór 1 maart (nieuwe leden binnen 1 maand na de factuurdatum). Bij te late betaling wordt per lid €15,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij betaling na 1 mei (voor nieuwe leden na 2 maanden na de verval datum) wordt een boete opgelegd van € 45,- (art. 5. Lid 3 HR) en de inning van de factuur in handen van een incassobureau gelegd.

Donateurs

Vanaf € 50,- per jaar kan iemand donateur van Leimonias worden.

Bankrekening
Rekeningnummer : NL55RABO0154800007 Rabobank Den Haag e.o., t.n.v. H.L.T.C. Leimonias te 's-Gravenhage