“De impact die we kunnen maken in een buurt of bij verenigingen en mensen, daar ga ik op aan.”

Rabobank is sponsor van Gemengd Eredivisie en van de Rabobank Kids Day op 12 juni. We spraken met Harry Wientjens, directeur Coöperatieve Rabobank in regio Den Haag en onze president Martin Bruinsma over de verschillende waarden van deze unieke samenwerking.

Voor de speciale gelegenheid van de Play-offs bij Leimonias op 8 en 9 juni aanstaande heeft Harry Wientjens, directeur Coöperatieve Rabobank in regio Den Haag, aangegeven dat Rabobank sponsor zal zijn. Mooi om dit genoegen vanuit Leimonias te delen en voor deze gelegenheid in een geanimeerd gesprek te kunnen zijn met hem en Martin Bruinsma, onze president van Leimonias, over de verschillende waarden van deze unieke samenwerking.

Harry's grootste motivatie: “De impact die we kunnen maken in een buurt of bij verenigingen en mensen, daar ga ik op aan.”

Waarde van de samenwerking

Een uitgebreide kennismaking tussen de heren lijkt niet nodig. Harry en Martin kennen elkaar al enigszins uit het Haagse. Martin geeft aan verheugd te zijn dat de Rabobank deze sponsoring dit jaar is aangegaan. Een belangrijke sociaal maatschappelijke waarde voor Harry om Leimonias te sponsoren is volgens hem dat een vereniging mensen verbindt, structuur geeft en een sociaal maatschappelijke betekenis heeft.

Eredivisie bij Leimonias

Martin vertelt enthousiast over de eredivisie. Het is van absoluut topniveau. Deze eredivisie bevat veel historie en heeft de nodige toptennissers voortgebracht. Het brengt voor een club alleen wel aanzienlijke kosten met zich mee die maken dat sponsoring zeer wordt gewaardeerd.

Visie van sponsoring namens Rabobank

Harry neemt ons mee in de visie op sportsponsoring die vanuit Rabobank zowel op landelijk niveau geldt (zoals de samenwerking met NOC / NSF), als lokaal (zoals bij De Haagse Sporttafel). Bij De Sporttafel wordt kennis en ervaring gedeeld door en voor sportclubs. Bij de keuze voor sponsoring geeft Harry aan dat er gekeken wordt naar verschillende aspecten.

Sport is niet alleen belangrijk vanuit gezondheidsperspectief, maar ook vanuit een breder perspectief, zoals het economisch en welvaartsperspectief voor een gebied. En uiteraard is er ook een gezond eigen belang voor Rabobank. Door sponsoring komen zij in contact met (nieuwe) klanten. Rabobank steunt daarom ook graag dit topsport event bij Leimonias.

 Waarde van het lokale partnerschap

Martin waardeert het partnerschap en onderstreept het belang voor Leimonias. Op de eerste plaats wordt het persoonlijk contact, zoals men hier aan tafel zit met elkaar, gewaardeerd. De Play-offs vormen daarnaast echt een (lokale) trekpleister voor honderden mensen, waarbij sport verbroedert en verbindt. En om dat mede mogelijk te maken is een lokaal partnerschap m.b.t. sponsoring heel welkom.

Rabobank Kids day woensdag 12 juni

Op woensdagmiddag 12 juni wordt er door de KNLTB, de gemeente Den Haag en Leimonias voor alle Haagse kinderen van 6-12 jaar, lid of geen lid een middag georganiseerd om gratis kennis te maken met de tennissport. Harry geeft aan dat het promoten van sporten voor kinderen en dit laagdrempelig te maken voor een breed publiek, relevant is.

Immers, de structuur van een goede vereniging kan veel (maatschappelijke) impact hebben voor een wijk, bijvoorbeeld door kennisdeling waar de buurt mee geholpen kan zijn. Op deze manier kunnen ook meerdere sportverenigingen standhouden, waardoor het onderlinge competitie-element gewaarborgd kan blijven.

Dank voor het delen van jullie enthousiasme voor dit partnerschap en mooi als dit wellicht het begin kan zijn van een duurzame waardevolle samenwerking. 

Geschreven door: Hermione Tomson

 

 

Nieuws Overzicht