Doe jij ook een Taakie?

Wil jij je club helpen met een Taakie?

Onze prachtig club bestaat dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Zonder vrijwilligers kunnen we geen activiteiten organiseren, het park onderhouden en de banen bespeelbaar houden. Vandaar dat we een nieuw initiatief gaan starten wat op andere tennisclubs al met succes wordt ingezet. We gaan starten met Taakie.

Wat is Taakie? Dat is een online tool die ons in staat stelt met de leden te communiceren, bijvoorbeeld via Whatsapp, over kleine klusjes die door vrijwilligers kunnen worden gedaan.

-        De eerste stap is dat alle leden een vragenlijst krijgen per email. Vul die ajb in want dan weten we waar we je voor mogen benaderen.

-        Zet ook je telefoonnummer in deze vragenlijst want dat maakt de communicatie veel makkelijker

-        Vervolgens kan je, op basis van je profiel, uitgenodigd worden voor een Taakie.

-        Je kan dan 4 reacties geven. Bijv 1. Ja leuk of 3 Nee, dit is geen goede match

-        Er is geen enkele verplichting om iets te doen, hoewel dit natuurlijk zeer wordt gewaardeerd

-        Als je verwijderd wilt worden uit de database is dat ook geen enkel probleem. Je kunt een mail sturen naar park@leimonias.nl en je account wordt uit Taakie verwijderd.

Hopelijk doen jullie mee! Binnenkort ontvangen jullie de vragenlijst.

Do you want to help your club with a Taakie (small job/ task)? Our wonderful club exists thanks to the efforts of many volunteers. Without volunteers we cannot organize activities, 
maintain the park and keep the courts playable. That is why we are starting a new initiative that is already being used successfully at other tennis clubs. We're going to start with Taakie. What is Taakie? This is an online tool that allows us to communicate with members, for example via WhatsApp, about small jobs that can be done by volunteers. - The first step is that all members receive a questionnaire by email. Please complete this so we know what we can contact you for. - Also include your telephone number in this questionnaire because that makes communication much easier - Then, based on your profile, you can be invited to a Taakie. - You can then give 4 responses. Eg 1. Yes nice or 3 No, this is not a good match - There is no obligation to do anything, although this is of course very much appreciated - If you want to be removed from the database, that is no problem. You can send an email to park@leimonias.nl and your account will be deleted from Taakie. Hopefully you will participate! You will receive the questionnaire shortly.
Nieuws Overzicht