Bestemming sponsorgelden

 

Er zijn diverse manieren om H.L.T.C. Leimonias te ondersteunen bij zijn activiteiten. Dat kan voor algemene doeleinden, maar ook voor specifieke evenementen. Als u de vereniging voor een bepaald doel ondersteunt zorgt zij er ook voor dat het geld (voor zover er door Leimonias geen tegenprestatie wordt geleverd) voor dat doel wordt aangewend. De verenging kan voor de besteding achteraf verantwoording afleggen.

 

Sponsordoelen

 

Naast ondersteuning in algemene zin, kan een speciaal evenement worden ondersteund:

 

·         Het eerste team (Eredivisie), dat voor een belangrijk deel wordt gefinancierd door sponsoren. Het streven van Leimonias is op deelname aan de eredivisie gericht De financiering van het eerste team is ondergebracht  in de Stichting Duttendel

 

.         Het tweede team (hoofdklasse), waarbij de club een basis bijdrage levert, maar verder door sponsoring moet worden gefinancierd.

 

·         Leimonias Tennis Party, een jaarlijks terugkerend toernooi voor topfunctionarissen uit het bedrijfsleven, diplomaten, topambtenaren en politici

 

·         Leimonias Open, een jaarlijks 2 t/m 8 open toernooi. Het wordt meestal in de 2e helft van augustus gehouden

 

·         Het expats toernooi, dat 2-3 maal per jaar wordt georganiseerd en bedoeld is om expats kennis te laten maken met Leimonias. Het zijn een druk bezochte toernooien met 40-50 deelnemers

 

·         Scheurleer toernooi, een door de KNLTB georganiseerd ranglijst toernooi voor de jeugd

 

·         Leimonias Tennis Academie.  Leimonias wil met “haar” Academie talentvolle spelers met ambitie voor en focus op tennis een trainings- en begeleidingspakket op maat aanbieden zodat deze spelers zich maximaal kunnen ontwikkelen, kunnen trainen met gelijkgestemden maar toch ook affiniteit met de club behouden.

 

·         Jeugdtennis. Het stimuleren van en het investeren in het jeugdtennis in de breedte