Contributie 2024

Inleiding

Voor een lidmaatschap moet contributie worden betaald. Een lidmaatschap is op basis van een kalender jaar van januari t/m december. Het jaar lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Indien je lid af wilt worden dan moet je voor 1 december van een kalenderjaar een mail sturen met je opzegging naar secretaris@leimonias.nl. Je lidmaatschap wordt dan voor het aankomende kalender jaar stopgezet.

De contributie is opgebouwd uit een eenmalig deel  (entreegeld) en een jaarlijks deel. Het jaarlijkse deel bestaat uit de basis contributie en een verplichte afdracht van  €20,03 (in 2024) aan de KNLTB. De hoogte van het basis contributiedeel is afhankelijk van het soort lidmaatschap. Voor een  lidmaatschap dat later in het jaar ingaat bestaat een kortingsregeling.

 Entreegelden

 Nieuwe leden betalen eenmalig entreegelden. Deze bedragen voor

  • Senioren:  €40 
  • Junioren:  €20,
  • Studenten 18-26: €20,-

Er wordt geen entreegeld geheven voor:

  • Oud-leden
  • 3-8 jarigen (mini’s), ook niet als ze aansluitend junior worden

 

Basiscontributie

Voor de diverse categorieën geldt de volgende contributie:

 

Senior

335

Studenten 18-26

110

Junior 11-17

160

Junior 9-10

100

Junior 3-8

20

 

De leeftijd op 1 januari is bepalend voor de hoogte van de contributie.

 

Lidmaatschap voor een gedeelte van het jaar

Leimonias kent de volgende regeling voor nieuwe leden die maar een gedeelte van het lopende jaar lid zijn

  • Als zij na 1 juli lid worden krijgen ze 50% korting op de basis contributie (plus entreegeld en KNLTB-bijdrage)
  • Als zij na 1 november lid worden hoeven ze geen contributie te betalen over dat jaar, maar wel per direct de entree gelden en voor het volgende jaar de contributie en KNLB bijdrage.

KNLTB bijdrage: Voor alle leden geldt dat Leimonias in 2024 een bijdrage van €20,03 aan de KNLTB moet afdragen. Dit bedrag wordt apart op de contributiefactuur vermeld

Contributiefactuur

De contributiefactuur wordt in januari per e-mail verstuurd naar het factuur e-mail adres van de financieel verantwoordelijke. Als u op 1 februari nog geen contributie fatcuur hebt ontvangen neemt u dan contact op met de penningmeester (penningmeester@leimonias.nl). Betaling dient te geschieden vóór 1 maart (nieuwe leden binnen 1 maand na de factuurdatum). Bij te late betaling wordt per lid €15,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij betaling na 1 mei (voor nieuwe leden na 2 maanden na de verval datum) wordt een boete opgelegd van € 45,- (art. 5. Lid 3 HR) en de inning van de factuur in handen van een incassobureau gelegd.

We proberen de contributie-inning zo eenvoudig mogelijk te maken voor onze Penningmeester/vrijwilligers door de leden aan te moedigen autorisatie te geven voor een automatisch incasso. 

Instructies voor autorisatie automatische incasso

1 ga naar de website van Leimonias https://www.leimonias.nl

2 log in op uw account

3 klik op het icoontje “account” bovenin het scherm

4 er verschijnt nu een blokje “persoonlijke gegevens”, klik hier nu op

5 uw persoonlijke gegevens komen tevoorschijn met bovenin 4 blokjes. Klik op het blokje “Betaalgegevens aanpassen”

6 het automatische incasso contract komt nu tevoorschijn. Vul de benodigde gegevens in:

a. IBAN nummer

b. T.n.v.

c. Plaats van ondertekening

7 Zet met uw muis (of vinger/pen  op een trackpad) uw handtekening in het blok “Teken handtekening”. (U mag  in plaats daarvan ook een bestand met uw handtekening sturen via de knop “kies bestand”)

8 klik onderaan op de pagina op “verstuur”

9 U krijgt nu in uw e-mail een bevestiging van de autorisatie voor automatische incasso. 

 

Donateurs

Vanaf € 50,- per jaar kan iemand donateur van Leimonias worden.

Bankrekening
Rekeningnummer : NL55RABO0154800007 Rabobank Den Haag e.o., t.n.v. H.L.T.C. Leimonias te 's-Gravenhage