Bepalingen lidmaatschap

 • Het  verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 • Seniorleden  zijn de leden, die te Den Haag of in de nabijgelegen gemeenten hun woonplaats of  geregeld verblijf hebben en die voor de eerste januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
 • Juniorleden  zijn de leden als eerder bedoeld, die voor de eerste januari van het  verenigingsjaar de 18-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt.
 • Buitenleden  zijn seniorleden, die niet in Den Haag of in de omringende gemeenten binnen de lijn Katwijk aan Zee, Oegstgeest, Leiden, Zoetermeer, Delft, Naaldwijk  en 's-Gravenzande met inbegrip van deze gemeenten, hun woonplaats of geregeld  verblijf hebben, dit ter beoordeling van het bestuur.
 • Studentleden zijn die junior- of seniorleden die aan Universiteit of Hogeschool  studeren of die een opleiding volgen aan een instelling van hoger (beroeps)onderwijs, mits zij niet ouder zijn dan 30 jaar; zij kunnen tot een  maximum van vijf jaar tot deze categorie behoren. Studerende leden dienen in het  bezit te zijn van een geldig inschrijvingsbewijs van een universiteit of  hogeschool.
 • Mini's zijn kinderen in de leeftijd van 4 tot 9 jaar. Voor het gebruik van de banen en het volgen van lessen op Leimonias betalen minileden een bescheiden bijdrage. Leimonias doet mee aan het TennisKids-programma waardoor ook minileden al kunnen deelnemen aan de competitie (World Tour). 
  Het lidmaatschap van een minilid gaat automatisch over in een juniorlidmaatschap in het jaar volgend op het jaar waarin de leeftijd van 9 jaar wordt bereikt.
   

Introductie 

Eenzelfde persoon kan maximaal 5 maal per seizoen worden geïntroduceerd tegen betaling van 7,50 euro (senioren) of 2,50 euro (junioren) per keer. Gedurende de competitieperiode (april, mei), is introductie niet toegestaan.

Leden kunnen voor logé(s) bij de secretaris een vakantielidmaatschap verkrijgen tegen betaling van 37,50 euro per persoon per maand. Vakantielidmaatschappen kunnen pas na 15 juni ingaan.

 

Wijziging Lidmaatschap

Aanmelding 

 • Aanmelding voor lidmaatschap dient te geschieden door invulling van het aanmeldingsformulier op de website  Denkt u er aan om een pasfoto (minimaal 300x400) te uploaden, anders kan er geen ledenpas worden aangemaakt. Indien het uploaden van pasfoto's mislukt kunt u ze ook sturen naar secretaris@leimonias.nl  
 • Aanmeldingen worden in behandeling genomen in volgorde van  binnenkomst bij de secretaris, 
 • Geadviseerd wordt om geruime tijd vóór het tennisseizoen het  aanmeldingsformulier via de website op te sturen.

 Opzegging 

 • Opzegging kan slechts vóór 1 december vóór het  nieuwe verenigingsjaar geschieden door een schriftelijke (email) mededeling bij de ledenadministratie, secretaris@leimonias.nl  
 • Opzeggingen zijn alleen geldig wanneer een schriftelijke bevestiging van de  ledenadministratie is ontvangen. Een schriftelijke bevestiging wordt door de ledenadministratie binnen twee weken na ontvangst van de opzegging verzonden.

 

Mutaties in lidgegevens

Adreswijzigingen, naamsveranderingen (onder meer i.v.m. huwelijk) e.d., dient u bij voorkeur via de website aan te brengen. U kunt dit ook schriftelijk (per e-mail) opgeven bij de de ledenadministratie: secretaris@leimonias.nl