Kader voor sponsoring Leimonias

 

Leimonias heeft verschillende sponsoren die haar ondersteunen. Zij willen hun belangen zoveel mogelijk ondersteunen. Leimonias streeft hierbij naar een afstemming tussen de sponsoren en de club. Hiervoor gelden de volgende spelregels:

·         De sponsoractiviteiten worden gecoördineerd door een sponsor commissie, ook die tussen de andere onderdelen van Leimonias, zoals de Leimonias Business Club (LBC) en de stichting Tennisbelangen Duttendel, zonder in de eigen rol van de LBC en de Stichting Duttendel te treden.

·         Bijdragen uit externe bronnen kan geschieden door:

-          Schenkingen, kunnen al of niet eenmalig worden gedaan, waarbij afspraken kunnen worden gemaakt over de sponsordoelen (wijze van besteding)

-          Sponsoring, hierbij worden afspraken gemaakt over de bijdrage en de tegenprestaties van Leimonias (zie ook elders op de website). De tegensprestaties moeten in verhouding staan met de bijdrage

-          Via lidmaatschap LBC  (voor een overzicht van de LBC, zie elders op de website)

-          In natura (kortingen). De afspraken over kortingen op bestedingen en de tegenprestaties worden in een contract vastgelegd

-          Advertenties. Zowel in het ledenboekje, als op de website of nieuwsbrieven kunnen advertenties worden geplaatst. Voor de tarievenlijst zie elders op de website

·         Contact met de sponsorcommissie kan via Marcus Huisman via de telefoon  (06-51533156) of via e-mail (sponsorcommissie@leimonias.nl )


Ogenblik a.u.b. ...