AlgemeenGeacht lid van HLTC Leimonias,

Het zal u niet ontgaan zijn dat HLTC Leimonias aan de vooravond staat van het 125-jarig jubileum. Een absolute mijlpaal binnen de Nederlandse tenniswereld waarin maar weinig clubs ons zijn voorgegaan. Dat vraagt om een bruisend lustrumjaar met veel feestelijke activiteiten voor de leden!

Om de organisatoren van het lustrum in de gelegenheid te stellen een gedenkwaardig jaar vol activiteiten te organiseren heeft de sponsorcommissie, in samenspraak met het bestuur, het idee opgevat om de Club van 125 op te richten. De Club van 125 wordt gevormd door leden die HLTC Leimonias een warm hart toedragen en bereid zijn om de club extra te steunen met een vrijwillige bijdrage van minimaal € 125,- per jaar.

Hoewel de naamgeving is ontleend aan de leeftijd van HLTC Leimonias, is het niet de bedoeling om de Club van 125 slechts voor één jaar op te richten en nog minder om het ledental te limiteren op 125 leden. Hoe meer zielen hoe meer vreugd en des te sneller kunnen we doelen realiseren! U bent overigens geheel vrij om jaarlijks te bepalen of u deelneemt aan de Club van 125.

Voor 2013 is de doelstelling van de Club van 125 om een eenmalig bedrag te doneren aan het Lustrumbudget van Leimonias. De organisatie van het lustrum kan gebruik maken van dit budget om de noodzakelijke financiële verplichtingen aan te gaan voor de diverse lustrumactiviteiten.

De donatie van de Club van 125 zal door de penningmeester van Leimonias als specifieke sponsorinkomsten voor het lustrum worden vermeld in het exploitatieoverzicht 2013.

Daardoor is het voor alle leden inzichtelijk hoeveel de Club van 125 heeft bijgedragen en waar de gelden aan besteed worden. Indien blijkt dat er meer geld binnenkomt voor een bepaald doel of door gunstige exploitatie minder geld nodig is, dan zal het bestuur van Leimonias alternatieve doelen voorstellen. Daarbij valt o.a. te denken aan de renovatie van banen of het vervangen van meubilair in en rondom het clubhuis.

Als tegenprestatie organiseert het bestuur van Leimonias twee keer per jaar specifiek voor de leden van de Club van 125 een clubevenement. En daarnaast krijgen de leden naamsvermelding op de webpagina van de Club van 125.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar sponsoring@leimonias.nl met de volgende gegevens:


Betreft: Aanmelding Club van 125

Voornaam /Achternaam / Emailadres / TelefoonnummerIk hoop u snel te mogen verwelkomen in de Club van 125.

Met vriendelijke groet,

Fan Jacobus
Sponsorcommissie
Ogenblik a.u.b. ...