Verslag extra ALV t.b.v. Investeringen in keuken en energie

Aanwezige bestuursleden: Tom van Dijk, Hajo van Bockel, Danielle Quarles van Ufford, Nanette Farwerck, Henriette Wentholt, Fieke Uleman

Afwezig bestuurslid: Hans IJsselstein

Tom van Dijk, president, opent de ALV.

-          Er zijn 83 volmachten per mail ontvangen, en 15 op papier

-          Opkomst vandaag: 22 leden die de presentielijst ondertekend hebben, + 6 bestuursleden + barpersoneel

-          Het plan is opgevat een Heren Eredivisie team met oud- en bestaande Leimonianen op te zetten. Zij zijn zelf met een mooi plan gekomen.

-          Er wordt door het bestuur gewerkt aan een nieuw 5-jaren plan (MJOP). De verduurzaming speelt daar een rol in

-          Qua sponsoring is er veel succes behaald dit jaar, waarbij meerjarige contracten zijn gesloten. We zullen daar in 2019 nieuwe stappen in proberen te zetten

-          Tijdens het recente KNLTB jaarcongres werd veel aandacht aan de jeugd besteed. Verdere invulling van de goede ideeën die daar opkwamen op Leimonias worden de komende tijd in kaart gebracht

Hajo spreekt de ALV toe over de plannen betreffende keuken, LED verlichting en zonnepanelen.

Keuken:

Deze behoeft dringend vernieuwing en verbetering van de apparatuur, vernieuwing van de vloer om vanuit de keuken  gezonde en gezondheidsveilige maaltijden te kunnen verstrekken. De kosten bedragen naar verwachting ca. 20.000 incl btw.

Vragen:

Ans de Graaf: is er 1 offerte of zijn er meerdere? Er zijn 2 offertes gevraagd

Jan Boon: zijn er voldoende financiële middelen beschikbaar? Ja, er zijn voldoende liquide middelen.

Mariette Kruyt: is het een idee een bijdrage aan de pachter te vragen, daar zij de commerciële kant betreffen waardoor we geen subsidie krijgen? Materialen blijven eigendom van Leimonias, voedselveiligheid staat voorop en dit alles is meegenomen in de contractbesprekingen met Berend en Tjeerd. De pachters hebben voorop gesteld te willen starten met een keuken voldoet. Op onderdelen is daar nu geen sprake van.

Jan Boon: Wat is precies de doorlooptijd van dit project? Dit zou begin 2019 in een week voor elkaar kunnen zijn.

Besluit: Unaniem applaus van de aanwezige leden + alle volmachten geven een JA voor de keuken.

LED verlichting en zonnepanelen:

Hajo licht toe dat de lampen voor de baanverlichting in de komende jaren aan vernieuwing toe zullen zijn. Vanwege de sterk stijgende energieprijzen bij het aangaan van een nieuw contract voor energie met Eneco van Leimonias is het een goed moment om energiebesparende maatregelen te treffen (LED baanverlichting). Het is een mooi instapmoment vanwege de vele beschikbare subsidies en bijkomend voordeel is dat de kwaliteit van licht er waarschijnlijk sterk op vooruit zal gaan. Met het duurder worden van de energie komend jaar, de mogelijke subsidie van overheid en van gemeente ligt ook de keuze voor zonnepanelen voor de hand. Hierin wordt Leimonias geadviseerd door mw. Vogels die ook de verduurzaming op HCKZ heeft begeleid.

Ans de Graaf: wat is EDS subsidie? Dit is overheidssubsidie. Daarnaast ontvangen we gemeente subsidie.

Tijs Steenge: is er iets te zeggen over de licht intensiteit? Huidige lux moet nog worden gemeten. Norm van KNLTB is 300 lux. Uitgangspunt van Leimonias is 375 lux op baan 3-14 en 500 lux op baan 1 en2 (internationale wedstrijden mogelijk). We zitten dus (ruim) boven de norm.

Paul van Loon: kan de verlichting per baan aangezet worden om zo energie te besparen? Dit zou vragen om extra palen en extra bedrading en derhalve extra kosten meebrengen. Bovendien kan LED verlichting gewoon aan en uit gezet worden itt de huidige verlichting. Niettemin wordt deze vraag meegenomen ter overweging.

Ernst Kaars Sijpesteijn: kunnen de oude palen gebruikt worden? Waarschijnlijk wel. Wordt nog onderzocht

Jan Boon: welke offerte wordt gekozen? Is nog niet besloten. Nu is conservatief van  “duurste” offerte uitgegaan.

Tijs Steenge: kan er voor LED en voor zonnepanelen los besloten worden? Ja dat kan zeker, hoewel niet geen logische keuze lijkt. Er is nu subsidie beschikbaar en nu is het nog mogelijk financieel gunstig terug te leveren aan het net.

Jan Boon: is er begeleiding bij het plaatsen van de panelen? Ja er is een aparte commissie opgezet hiertoe en diverse adviseurs begeleiden het bestuur met de nodige ervaring

Mariette Kruyt: is het te splitsen LED en zonnepanelen? Tegelijk opzetten is financieel en milieu technisch gunstiger. Terugverdientijd 6-7 jaar, indien subsidie hoger uitvalt, waarschijnlijk zelfs nog korter.

Ernst Kaars Sijpesteijn: leveren we de opgevangen energie terug aan het net? Ja, we vangen overdag en verbruiken in de avonduren.

Tijs Steenge: bij leveren aan het net, krijgen we dan geld terug? Alles wordt telkens opnieuw berekend. De voorwaarden veranderen nog wel eens. De huidige regeling levert de club inderdaad geld op.

Marjolein Mulder: waar worden panelen geplaatst? Op het platte deel van het dak zodat het aanzicht niet aangetast wordt.

Jaap vd Drift: komen er warmtepompen? Nee Jan van Dijk vult aan: dit zou een veel grotere investering vragen omdat het % verwarming bij de huidige radiatoren heel anders liggen. Dan zou alles moeten worden vervangen en het clubhuis eerst geheel moeten worden geïsoleerd.

Mariette Kruyt: staat de subsidie vast? de subsidie staat bij aanvraag in 2018 vast, maar kan mogelijk omhoog indien de regeling verbetert voor 2019.. We vragen het nu aan, krijgen naar verwachting toezegging . Indien het in 2019 toch hoger wordt, trekken we de aanvraag van 2018 in en  vragen we de subsidie met dezelfde stukken begin 2019 direct opnieuw aan. Dit is allemaal uitgezocht en geeft de club een goede uitgangspositie om optimaal van de subsidieregelingen te profiteren.

Jaap vd Drift: wanneer is subsidie bekend en hoe lang duurt evt nieuwe aanvraag? 3 weken

Besluit: Unaniem applaus van de aanwezige leden + alle volmachten geven een JA voor de LED verlichting en zonnepanelen onder voorbehoud van het verlenen van de rijks- en gemeente subsidies. 

Rondvraag:

Ernst Kaars Sijpesteijn: hoeveel wordt er aan gas uitgegeven en hoeveel gasverbruik zal vervangen gaan worden door elektriciteit?  Het gasverbruik gaat naar beneden omdat in de keuken gas wordt vervangen door elektriciteit. Verder is er een nieuwe cv-ketel geïnstalleerd bij de verbouwing van de kleedkamers. Het gaat naar beneden maar er blijft gebruik van gas. Daar wordt met goede afstemming van temperatuur in het clubhuis beter op gelet.

Mariette Kruyt: kan er aandacht aan het hekwerk op baan 6 besteed worden? Ja wordt meegenomen

Paul van Loon: kennen jullie het Plesman duin project? Dit zal 360 woningen opleveren en is een goede potentiele markt voor nieuwe ledenwerving. Dat is bekend.

Tom van Dijk bedankt de aanwezigen, sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een drankje namens het bestuur.