Contributie 2018

Inleiding

Voor een lidmaatschap moet contributie worden betaald. De contributie is opgebouwd uit een eenmalig deel  (entreegeld) en een jaarlijks deel. Het jaarlijkse deel bestaat uit de basis contributie en een verplichte afdracht van  €16,74 aan de KNLTB. De hoogte van het basis contributiedeel is afhankelijk van het soort lidmaatschap. Voor een  lidmaatschap dat later in het jaar ingaat bestaat een kortingsregeling.

 Entreegelden

 Nieuwe leden betalen eenmalig entreegelden. Deze bedragen voor

 • Senioren:  €80
 • Junioren:  €40,
 • Studenten: €25,-

Er wordt geen entreegeld geheven voor:

 • Oud-leden
 • Max Health leden 
 • 0-8 jarigen (mini’s), ook niet als ze aansluitend junior worden

Basis contributie

Voor het bepalen van de hoogte van de contributie worden de leden  ingedeeld in een aantal categorieën: Senioren, seniorgezinsleden, buitenleden, studenten  en  junioren. Verder worden de junioren nog onderverdeeld in leeftijdsklassen.  Voor de diverse categorieën geldt de volgende contributie: 

 •  Senioren: € 325
 • Senior gezinslid: € 244,-
 • Buitenleden:  € 192,-
 • Studenten: € 98,-
 • Junioren 13-17 jaar: € 195,-
 • Junioren 11-12 jaar € 163,-
 • Junioren 9-10 jaar € 98,-
 • Junioren 0-8 jaar (mini’s): € 16,-

De leeftijd op 1 januari is bepalend voor de hoogte van de contributie voor junioren.

 Lidmaatschap voor een gedeelte van het jaar

Leimonias kent de volgende regeling voor nieuwe leden die maar een gedeelte van het lopende jaar lid zijn

 • Als zij na 1 juli lid worden krijgen ze 50% korting op de basis contributie
 • Als zij na 1 november lid worden hoeven ze geen basis contributie te betalen

 Wel betalen nieuwe leden entreegeld en de KNLTB bijdrage

Lustrum aanbieding voor 2018

Ter gelegenheid van ons 130-jarig bestaan hebben we een speciale aanbieding: alle 15-35 jarigen die dit jaar lid worden betalen het eerste jaar een contributie van €130,- Voor hen wordt het entreegeld verlaagd tot €25,- . De leeftijd op 1 januari is bepalend voor deze aanbieding

KNLTB bijdrage

 Voor alle leden geldt dat Leimonias een bijdrage van €16,74 aan de KNLTB moet afdragen. Dit bedrag wordt apart op de contributiefactuur vermeld

Contributiefactuur

 De contributiefactuur wordt in januari per e-mail verstuurd naar het factuur e-mail adres van de financieel verantwoordelijke. Als u op 1 februari nog geen contributie fatcuur hebt ontvangen neemt u dan contact op met de secretaris (secretaris@leimonias.nl). Betaling dient te geschieden vóór 1 maart (nieuwe leden binnen 1 maand na de factuurdatum). Bij te late betaling wordt per lid €15,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij betaling na 1 mei (voor nieuwe leden na 2 maanden na de verval datum) wordt een boete opgelegd van € 45,- (art. 5. Lid 3 HR) en de inning van de factuur in handen van een incassobureau gelegd.

Donateurs

Vanaf € 50,- per jaar kan iemand donateur van Leimonias worden.

 Bankrekening

 Rekeningnummer : NL55RABO0154800007 Rabobank Den Haag e.o., t.n.v. H.L.T.C. Leimonias te 's-Gravenhage