Ladder-competitie in vernieuwde vorm van start in 2023!

De interne Ladder competitie is weer van start op gegaan op 13 januari 2023. Er zijn 3 soorten ladders; naast singels, mixed/DD nu ook een HD ladder!

 

 

De afgelopen jaren is door sommige Leimonias-leden enthousiast

geladderd. Een mooie manier om onderling de krachten te meten,

tennissend bezig te blijven en ook nieuwe contacten te leggen. Vooral in

de single-competitie was het enthousiasme vrij groot; tussen 40 en 50

deelnemers per periode van twee weken. Bij de dubbels viel het

uiteindelijk wat tegen.

De afgelopen tijd heeft Leimonias geprobeerd in samenwerking met de

KNLTB de KNLTB-match app te upgraden en voor de deelnemers

aantrekkelijker en stimulerender te maken. De app bleek op onderdelen

niet zo logisch en voor bepaalde deelnemers zelfs ontmoedigend. Dit

heeft uitdrukkelijk aandacht gehad.

Wat betreft de dubbels moesten wij constateren, dat vooral de

herendubbels zich uiteindelijk gingen terugtrekken. De uitdaging om

tegen twee dames of een gemengd duo te spelen, bleek niet groot genoeg.

Daarom is per 13 januari nu ook een aparte herendubbel-laddercompetitie

beschikbaar. Wat betreft de singles laten wij het bij het oude; die

blijft gemengd en is daarmee zeker voor de dames zeer uitdagend. Om dezelfde reden hebben we ook

besloten de damesdubbels en mixed-dubbels weer onderling te laten spelen. Herendubbels wordt

geadviseerd onderling de confrontatie nu vol aan te gaan en van hun

categorie een levendig en prestigieus verhaal te maken.

Fijne competitie gewenst!

Tijs en Hans

 

In recent years, Leimonias members have been enthusiastic

laddered. A nice way to play tennis and make new contacts. Especially in

the single competition the enthusiasm was quite high; between 40 and 50

participants per two-week period. The doubles worried us a bit.

In recent times, Leimonias has been trying in collaboration with the

KNLTB to upgrade the KNLTB match app and for the participants

more attractive and stimulating. The app seemed on parts

not so logical and even discouraging for some participants. This

has received explicit attention.

As for the doubles, we had to conclude that especially the

men's doubles eventually pulled out. The challenge to

playing against two ladies or a mixed duo turned out not to be big enough.

That is why, as of January 13, there is now also a separate men's doubles ladder competition

available. As for the singles, we leave it at the old; That

remains mixed and is therefore very challenging, especially for the ladies. Also

we have decided to organize the ladies doubles and mixed doubles again

let play. Due to the same effect.

Enjoy!

Nieuws Overzicht