Automoatisch Incasso contributie

(see below for English version)

Het nieuwe jaar nadert en daarmee een zeer drukke periode voor onze penningmeester. Er moeten meer dan duizend facturen voor het lidmaatschap verstuurd worden en daarvan vervolgens worden bijgehouden of er betaald is.

 

Deze omvangrijke jaarlijkse operatie kan aanzienlijk verlicht worden wanneer onze leden hun facturen voortaan willen voldoen via automatische incasso. Na akkoordverklaring ontvangt u dan in januari een factuur met daarop de datum waarop de contributie automatisch wordt afgeschreven.

Geef onze penningmeester een heel gelukkig begin van het nieuwe jaar door Leimonias toestemming  te geven voor automatische incasso.

Instructies voor autorisatie automatische incasso

1 ga naar de website van Leimonias https://www.leimonias.nl

2 log in op uw account

3 klik op het icoontje “account” bovenin het scherm

4 er verschijnt nu een blokje “persoonlijke gegevens”, klik hier nu op

5 uw persoonlijke gegevens komen tevoorschijn met bovenin 4 blokjes. Klik op het blokje “Betaalgegevens aanpassen”

6 het automatische incasso contract komt nu tevoorschijn. Vul de benodigde gegevens in:

a. IBAN nummer

b. T.n.v.

c. Plaats van ondertekening

7 Zet met uw muis (of vinger/pen  op een trackpad) uw handtekening in het blok “Teken handtekening”. (U mag  in plaats daarvan ook een bestand met uw handtekening sturen via de knop “kies bestand”)

8 klik onderaan op de pagina op “verstuur”

9 U krijgt nu in uw e-mail een bevestiging van de autorisatie voor automatische incasso. 

 

English version:

Direct Debit for membership fees and other invoices

New year arrives soon and with that a very busy period for our treasurer. More than one thousand invoices for the membership fees have to be  mailed and subsequently have to be checked if they are paid.

This vast yearly operation can be made much easier when our members will pay their invoices by Direct Debit. After agreeing on this, you will receive in January an invoice with the date at which the membership fee will be charged automatically from your account.

Give our treasurer a very happy start of the new year by allowing Leimonias to use Direct Debit for your invoices.

Instructions to activate Direct Debit:

1 Go to the Leimonias website: https://www.leimonias.nl

2 log in at your account

3 click at the icon “account” at the top of the screen 

4 There wil appear a button “persoonlijke gegevens” , please click on this

5 Your personal data appears wit 4 buttons at the top. Click at the button  “Betaalgegevens aanpassen”

6 The Direct Debit contract now appears. Please add the necessary data:

a. IBAN nummer (your bank account number)

b. T.n.v.  (the name that connects to the account)

c. Plaats van ondertekening  (place of signing, mostly Den Haag)

7 Put your signature with your mouse or trackpad in het square “Teken handtekening”. (Instead of this, you also can upload a scanned signature via the button “kies bestand”)

Click at the bottom of the page at the button “verstuur” (send)

8 Subsequently you will receive in your  e-mail the confirmation for the Direct Debit. 

 

Nieuws Overzicht