Betaald parkeren in Duttendel

Vanaf 1 juni 2022 voert de gemeente Den Haag betaald parkeren in voor de wijk Duttendel, waar onder andere de Klatteweg valt. Op alle dagen van de week zal er van 10:00 uur tot 24:00 uur betaald moeten worden om je auto te parkeren. Het parkeertarief bedraagt €2,- per uur.

 

 

De invoering van betaald parkeren is zonder overleg met ons gedaan ondanks eerder aandringen en het feit dat wij samen met Max en HCKZ al jarenlang een belangrijke functie in de buurt vervullen. Op dit moment proberen we wederom in contact te komen met de gemeente Den Haag met als doel om de ingangsdatum op te schuiven en meer tijd krijgen ons aan passen aan de nieuwe situatie. Hiernaast onderzoeken we of het mogelijk is aan te sluiten op het parkeervenster van bijvoorbeeld het Benoordenhout omdat deze regeling (maandag t/m vrijdag van 09.00-17.00) naar onze mening zowel recht doet aan de bezwaren van de bewoners in Duttendel als ook onze belangen respecteert.

Wij verwachten dat door het invoeren van betaald parkeren de parkeerdruk op ons kleine, gezamenlijke parkeerterrein alleen maar zal toenemen. Als de slagboom op rood staat is er geen plek – laden en lossen parkeerplaatsen hebben we echt nodig (niet alleen door de week). 

We houden jullie op de hoogte!

Nieuws Overzicht