Lunch Ereleden en Leden van Verdienste

Leimonias is een prachtige club met een rijk verleden en dat werd uitgebreid besproken tijdens de jaarlijkse lunch voor ereleden en leden van verdienste. Erelid of lid van verdienste word je niet zomaar, daar gaan vele jaren van hard werken voor de club aan vooraf. 

Het exacte aantal jaren bestuur- of commissiewerk was niet bij elkaar op te tellen, maar het waren zeer vele jaren dat dit illustere genootschap zich voor Leimonias had ingezet. Prachtige verhalen over de goeie ouwe tijd werden naar voren gehaald en uiteraard werd ook stil gestaan bij heden; het gaat nog steeds heel erg goed met Leimonias en daar mogen we best een beetje trots op zijn! Het was in ieder geval een geslaagde lunch voor alle deelnemers met veel oude en nieuwe verhalen die eigenlijk niet zo veel veranderd zijn.

Nieuws Overzicht