ALV op 13 juni - aanmelden verplicht!

Op zondag 13 juni is de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van HLTC Leimonias. Alle leden zijn hiervoor van harte uitgenodigd. De ALV start om 16:00 uur en zal in het clubhuis of buiten op het gazon bij het plaatsvinden (afhankelijk van aantal aanmeldingen en weersomstandigheden), uiteraard in overeenstemming met de dan geldende corona maatregelen. 

 

AGENDA

 

 1. Opening  en welkom
 2. Uitreiking van de bekers
 3. Mededeling van bestuur
 4. Notulen Algemene ledenvergadering 1 april 2020
 5. Jaarverslag 2020 (bijlage)
 6. Jaarrekening 2020 (bijlage)
 7. Verslag kascommissie over 2020
 8. Goedkeuring jaarrekening 2020 en decharge verlening van het bestuur over het gevoerde beleid in 2020
 9. Decharge Kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie
 10. Begroting 2021 en toelichting (begroting opgenomen in jaarrekening)
 11. Voorstel contributies 2022 (bijlage)
 12. Bemensing nieuwe commissies
 13. Decharge bestuursleden en benoeming nieuwe bestuursleden
 14. Rondvraag
 15. Sluiting 

 

We zien je aanmelding graag per email tegemoet aan secretaris@leimonias.nl zodat we weten hoeveel personen er aanwezig zullen zijn. 

 

Met sportieve groet,

Bestuur HLTC Leimonias

 

Downloads:

Nieuws Overzicht