Bespeelbaarheid smashcourt banen

In de vorige nieuwsbrief werd uitgelegd wat vorst en opdooi betekenen voor de banen. Dit keer vertelt Parkcommissaris Hajo van Bockel ons iets meer over onze all-weather banen (9-14) en de bespeelbaarheid daarvan.

 
Hoe zit het nu de "all weather" banen normaal en nu met sneeuw en vorst? Op z.g. "all weather" banen kan niet onder alle omstandigheden worden gespeeld. Even een beetje achtergrond informatie. Onze banen 9 t/m/14 bestaan uit een ondergrond van lava (net als bij een gravelbaan voor de afwatering) met daarop een mat met vezels en "infill". Infill is speciaal keramisch roodzand. De vezels reiken tot net onder de infill waardoor het effect van glijden bewerkstelligd wordt. De mat stabiliseert a.h.w. het roodzand. De speltechnische eigenschappen lijken daardoor op een gravelbaan. De infill zorgt er ook voor dat slijtage van de banen beperkt wordt.
 
Dat betekent ook dat er regelmatig infill bij gestrooid moet worden en dat deze banen ook gesleept moeten worden; net als de gravelbanen om te zorgen dat de infill gelijk verdeeld blijft over de baan. Er liggen speciale sleepnetten voor roodzand met kleine mazen bij deze banen.
 
Bij winterweer hebben we te maken met twee zaken: 1) sneeuw en 2) vorst.
Op onze banen kan de sneeuw niet weggeveegd worden omdat daardoor ook de infill van de baan verdwijnt. Er treedt dan meer slijtage op van de mat en ook verminderen de speltechnische eigenschappen. Ook is roodzand kostbaar (patent) en bedragen de kosten per jaar zo'n 2000 euro.
 
Bij vorst kan de baan bevroren zijn. Er kan dan normaal gespeeld worden (als het niet glad is!). Maar bij dooi kan ook hier het verschijnsel van "opdooi" optreden. Dan is de mat al ontdooid maar de lava laag daaronder nog niet. Als gevolg ligt de mat als het ware los van de lava laag. Bij spelen kan de lava/zandlaag blijvend beschadigd worden. Er moet gewacht worden tot de lava laag weer ontdooid is en water afgevoerd kan worden.
 
Hoe kan je "opdooi" op een "all weather" baan constateren? Dit kan eenvoudig met een balstuit proef: de balstuit is sterk verminderd en de klank is dof, op deze video wordt dat gedemonstreerd: https://www.kennisvansport.nl/tennis/kennis-delen/hoe-test-u-opdooi-kunstgras-tennisbanen.
 
Dus op onze banen 9 t/m 14 de sneeuw niet wegvegen en niet spelen bij opdooi!
 
 
 
 

 

Nieuws Overzicht