Verlichting banen / Court lights

Het komt nogal eens voor dat op banen licht blijft branden terwijl er al uren niemand aan het spelen is. Dit zorgt voor een onnodig hoge energierekening van de club. Wellicht weten veel leden niet dat zij zelf de verlichting van de banen kunnen/moeten bedienen via de touch screen / tablet in het Paviljoen, dus verlichting van je baan uitschakelen als er niemand na je komt! Ook dient de laatste bezoeker van het park de loopverlichting uit te schakelen en de poort achter zich te sluiten. Daarom bij deze een korte reminder en uitleg.

De LED verlichting is door leden te bedienen middels de tablets die zijn opgehangen in het clubhuis en in het Paviljoen. Het zijn touch screens en het systeem spreekt voor zich. 

  • Tik de baan aan waarop je wilt spelen en zet de verlichting aan, kies 'Training'
  • Als er niemand na je komt om te spelen dan zet je de verlichting ook weer uit (energie besparen) via de tablet. Indien er dan toch weer iemand komt kan de verlichting onmiddellijk weer aangezet worden, wachten is niet nodig bij deze LED verlichting.

Mochten er problemen zijn met het internet dan is de verlichting altijd nog handmatig te bedienen via de knoppen in de kast van het Paviljoen.

De loopverlichting ook graag uitschakelen als je als laatste het park verlaat. De looppaden worden verlicht met LED lampen die via de kabels aan de hekken zijn bevestigd. Deze verlichting wordt handmatig in- en uitgeschakeld. Daarvoor zijn 2 schakelaar geïnstalleerd via een “hotelschakeling”. De schakelaars bevinden zich bij de ingang van het park (aan de achterzijde van de paal met het hondenbord) en in linkerhoek van de serre.

Dank voor je medewerking!

Bestuur Leimonias

It often happens that lights stay on on courts while no one has been playing for hours. This results in an unnecessarily high energy bill for the club. Many members may not know that they themselves can / must control the lighting of the courts via the touch screen / tablet in the Pavilion. The last visitor to the park must also switch off the pedestrian lighting and close the gate behind him. Therefore a short reminder and explanation.

The LED lighting can be operated by members using the tablets that are hung in the clubhouse and in the Pavilion. They are touch screens and the system speaks for itself.

  • Tap the court you want to play on and turn on the lights, choose 'Training'
  • If no one comes after you to play, you can also turn off the lighting (save energy) via the tablet. If someone does come again, the lighting can be switched on again immediately, waiting is not necessary with this LED lighting.

If there are problems with the internet, the lighting can always be operated manually via the buttons in the Pavilion's cabinet.

Please also switch off the pedestrian lighting when you are the last one to leave the park. The walkways are lit with LED lights that are attached to the fences via cables. This lighting is switched on and off manually. For this, 2 switches have been installed via a “hotel switch”. The switches are located at the entrance of the park (at the back of the pole with the dog sign) and in the left corner of the covered terrace in front of the clubhouse.

Thanks for your cooperation!

Board Leimonias

Nieuws Overzicht