Leimonias corona update 4 november

Tijdens de Covid-19 persconferentie van dinsdag 3 november jl. heeft het kabinet voor de komende 14 dagen verscherpte maatregelen aangekondigd die vanavond ingaan (woensdag 4 november) om 22.00 uur. Gelukkig kan er nog altijd getennist worden, echter wel met verdergaande beperkingen.

 

Op de reeds geldende maatregelen, die zijn te lezen in het artikel ‘Leimonias - Corona update 16 oktober', zijn de volgende aanvullingen van toepassing:

 • Voor tennissen geldt een maximum van 2 personen per baan. Zij houden onderling 1,5 meter afstand. Dubbelen is dus tijdelijk niet mogelijk.
 • Voor kinderen t/m 17 jaar is tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand van toepassing. Zij mogen met grotere groepen sporten.
 • Voor 18 jaar en ouder zijn groepslessen niet toegestaan. Hiervoor geldt een maximum van 2 personen per les, exclusief trainer. Burgersdijk neemt zelf contact op met hun leerlingen om samen een passende oplossing te vinden voor de groepslessen.
 • Voor 13 jaar en ouder mag na het sporten niet bij elkaar worden gekomen met meer dan 2 personen. Voor jongere kinderen geldt deze beperking niet.
 • Ouders & begeleiders kunnen niet op het park blijven.
 • Clubhuis en kleedkamers blijven gesloten.

Op de website van de KNLTB lees je meer over de nieuwe maatregelen. Veelgestelde vragen over corona & sport zijn te lezen in het gepubliceerde artikel op rijksoverheid.nl.

Ook de komende periode worden willekeurige controles uitgevoerd door de gemeente en BOA’s. Wij verzoeken onze leden daarom met klem om de geldende regels te respecteren.

Wij wensen iedereen veel tennisplezier toe de komende periode, blijf gezond!

During the Covid-19 press conference on Tuesday, November 3, the cabinet announced stricter measures for the next 14 days, which will take effect tonight (Wednesday, November 4) at 10 p.m. Fortunately, you can still play tennis, but with further restrictions.

The following additions apply to the measures already in force, which can be read in the article 'Leimonias - Corona update October 16':

 

 • maximum of 2 people per court applies for tennis. They keep a distance of 1.5 meters from each other. Therefore, doubles are temporarily not possible.
 • For children up to and including 17 years of age, no 1.5 meters distance applies during sports. They are allowed to exercise with larger groups.
 • Group lessons are not allowed for 18 years and older. A maximum of 2 people per lesson applies, excluding trainer. Burgersdijk contacts their students themselves to find a suitable solution for the group lessons.
 • For 13 years and older it is not allowed to come together with more than 2 people after exercising. This restriction does not apply to younger children.
 • Parents & supervisors cannot stay in the park.
 • Clubhouse and changing rooms will remain closed.

You can read more about the new measures on the KNLTB website. Frequently asked questions about corona & sports can be read in the published article on rijksoverheid.nl.

Random checks will also be carried out by the municipality and BOAs in the coming period. We therefore urge our members to respect the applicable rules.

We wish everyone a lot of tennis fun in the coming period! Stay safe!

 

Met sportieve groet,

Bestuur HLTC Leimonias

Nieuws Overzicht