Gezondheidscheck en aanwezigheidsregistratie

In verband met de RIVM-richtlijnen met betrekking tot COVID-19 dienen alle bezoekers van ons park een gezondheidscheck en aanwezigheidsregistratie in te vullen. De gezondheidscheck en aanwezigheidsregistratie gebeurt door middel van een QR code die je met een smartphone scant. Er verschijnt dan een vragenlijst die ingevuld dient te worden. Een app voor het scannen van QR codes is gratis verkrijgbaar in de Appstore of Google Play.

De QR codes hangen bij de ingang van het park en bij de ingang van het clubhuis. Middels dit registratieformulier is het ook mogelijk om thuis vast te registreren, dat voorkomt file-vorming bij aankomst op het park. Registratie geldt voor iedereen (personeel, trainers, besturen, sporters, ouders, supporters etc). Er worden hierop geen uitzonderingen gemaakt! Het registreren is één minuut werk en zorgt ervoor dat áls er een persoon Corona blijkt te hebben, de andere aanwezigen op die dag gemakkelijk op de hoogte kunnen worden gesteld. Op die manier kan een verdere uitbraak snel in de kiem worden gesmoord. Dus ook als je een baan gereserveerd hebt is het nog steeds de bedoeling dat je je registreert. De gegevens worden twee weken bewaard en vervolgens vernietigd.

 

Nieuws Overzicht