Aanmelden Groene Bal Competitie voorjaar 2020

Als je in 2008, 2009 of 2010 bent geboren dan kan je je nu inschrijven voor de Voorjaarscompetitie Groene Bal. De Groene Competitie Voorjaar bestaat uit 7 wedstrijden tegen tennisclubs uit de regio.

 Het is zo geregeld dat je 3 of 4 keer thuis speelt en 3 of 4 keer uit. Meestal beginnen de wedstrijden op zondagmorgen om 9:00 uur. Hier kan door clubs echter van afgeweken worden. De competitie begint op 5 april en eindigt 1 juni 2020.

Je kunt je opgeven voor de competitie door een mailtje te sturen naar jtc@leimonias.nl (jeugd technische commissie)
Graag in dit mailtje aangeven:

  • Naam
  • Geboortejaar
  • Melding dat het gaat om de Grone Bal Competitie
  • Tennisleraar (wij kunnen dan in overleg met de leraar kijken, welk niveau het best bij jou past)

 

If you were born in 2008, 2009 or 2010, you can now register for the Green Ball Spring Competition. The Green Spring Competition consists of 7 matchdays against tennis clubs from the region. It is arranged that you play 3 or 4 times at home and 3 or 4 times away. The games usually start on Sunday morning at 9:00 AM. However, clubs can deviate from this. The competition starts on April 5 and ends on June 1, 2020.

You can sign up for the competition by sending an email to jtc@leimonias.nl

Please indicate in this e-mail:

  • Name
  • Year of birth
  • Report that it concerns the Grone Ball Competition
  • Tennis teacher (we can then consult with the teacher to see which level suits you best)
Nieuws overzicht