Wethouder Richard de Mos bezoekt Leimonias

Afgelopen zaterdag heeft De heer Richard de Mos, Wethouder Sport Den Haag een bezoek gebracht aan onze club. De wethouder wil met eigen ogen zien wat er speelt op een aantal sportverenigingen in Den Haag om ervoor te zorgen dat de gemeente nog meer kan bijdragen om sport te stimuleren.

Hajo van Bockel en Margit Velds hebben vanuit ons bestuur de honneurs waargenomen. Wij hebben het bezoek als erg positief ervaren. De communicatie was laagdrempelig en er was van de kant van de gemeente oprechte interesse over wat er in onze vereniging en daarbuiten speelt.

Hoewel wij als vereniging veel zelf kunnen regelen is de hulp en interesse van de Gemeente Den Haag voor ons echt onmisbaar! We hebben ook zaken kunnen bespreken die op de langere termijn spelen die voor het maken van plannen en beleid van belang zijn. We hebben aangegeven dat wij ons graag blijven inzetten voor de stimulering van top- en breedte tennis, studenten tennis en andere zaken die ook voor Den Haag erg belangrijk zijn. 

 Ook is het fijn dat operationele zaken zoals (verkeers)veiligheid , STiP en meer brede ondersteuning door de Gemeente voor onderhoud op het KZ sportcomplex aan de orde zijn geweest. 

Wij kijken terug op een plezierig en positief bezoek.

 

Nieuws overzicht