Wijziging Lidmaatschap

Aanmelding 

  • Aanmelding voor lidmaatschap dient te geschieden door invulling van het aanmeldingsformulier op de website  Denkt u er aan om een pasfoto (minimaal 300x400) te uploaden, anders kan er geen ledenpas worden aangemaakt. Indien het uploaden van pasfoto's mislukt kunt u ze ook sturen naar secretaris@leimonias.nl  
  • Aanmeldingen worden in behandeling genomen in volgorde van  binnenkomst bij de secretaris, 
  • Geadviseerd wordt om geruime tijd vóór het tennisseizoen het  aanmeldingsformulier via de website op te sturen.

 Opzegging 

  • Opzegging kan slechts vóór 1 december vóór het  nieuwe verenigingsjaar geschieden door een schriftelijke (email) mededeling bij de ledenadministratie, secretaris@leimonias.nl  of via de website (zie hieronder)
  • Opzeggingen zijn alleen geldig wanneer een schriftelijke bevestiging van de  ledenadministratie is ontvangen. Een schriftelijke bevestiging wordt door de ledenadministratie binnen twee weken na ontvangst van de opzegging verzonden.
  • In een kalenderjaar kunnen medische redenen van (zeer) langdurige aard (chronische ziekte, langdurige blessures, etc.) mits gemeld voor 1 juni van dat jaar reden vormen om 50% van de contributie terug te ontvangen. Het bestuur bepaalt of er sprake is van een geldige reden.

 

Mutaties in lidgegevens

Adreswijzigingen, naamsveranderingen (onder meer i.v.m. huwelijk) e.d., dient u bij voorkeur zelf via de website  of via de club app aan te passen. U kunt dit ook schriftelijk (per e-mail) opgeven bij de de ledenadministratie: secretaris@leimonias.nl  

 

Bepalingen lidmaatschap Overzicht