Bepalingen lidmaatschap

 • Het  verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
 • Seniorleden  zijn de leden, die te Den Haag of in de nabijgelegen gemeenten hun woonplaats of  geregeld verblijf hebben en die voor de eerste januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
 • Senior gezinsleden zijn seniorleden van een gezin, waartoe een volledig betalende senior lid behoort. Zij heb recht op korting (zie onder Contributie)
 • Aspirant seniorleden zijn leden die voor de eerste januari van het verenigingsjaar de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en dan nog geen 18 jaar zijn
 • Juniorleden  zijn de leden als eerder bedoeld, die voor de eerste januari van het  verenigingsjaar de 16-jarige leeftijd nog niet hebben bereikt.
 • Buitenleden  zijn seniorleden, die niet in Den Haag of in de omringende gemeenten binnen de lijn Katwijk aan Zee, Oegstgeest, Leiden, Zoetermeer, Delft, Naaldwijk  en 's-Gravenzande met inbegrip van deze gemeenten, hun woonplaats of geregeld  verblijf hebben, dit ter beoordeling van het bestuur.
 • Studentleden zijn die junior- of seniorleden die aan Universiteit of Hogeschool  studeren of die een opleiding volgen aan een instelling van hoger (beroeps)onderwijs, mits zij niet ouder zijn dan 30 jaar; zij kunnen tot een  maximum van vijf jaar tot deze categorie behoren. Studerende leden dienen in het  bezit te zijn van een geldig inschrijvingsbewijs van een universiteit of  hogeschool.
 • Mini's zijn kinderen in de leeftijd van 4 tot 9 jaar. Voor het gebruik van de banen en het volgen van lessen op Leimonias betalen minileden een bescheiden bijdrage. Leimonias doet mee aan het TennisKids-programma waardoor ook minileden al kunnen deelnemen aan de competitie (World Tour). 
  Het lidmaatschap van een minilid gaat automatisch over in een juniorlidmaatschap in het jaar volgend op het jaar waarin de leeftijd van 9 jaar wordt bereikt.
   

Introductie 

Eenzelfde persoon kan maximaal 5 maal per seizoen worden geïntroduceerd tegen betaling van 7,50 euro (senioren) of 2,50 euro (junioren) per keer. Gedurende de competitieperiode (april, mei) en tijdens de spitsuren (doordeweeks tussen 9:00-11:00 en 18:00-20:00 uur), is introductie niet toegestaan. Bij digitaal reserveren kun je "Introduce 1/2/3 of 4" selecteren. Je ontvangt naderhand een factuur.

Leden kunnen voor logé(s) bij de secretaris een vakantielidmaatschap verkrijgen tegen betaling van 37,50 euro per persoon per maand. Vakantielidmaatschappen kunnen pas na 15 juni ingaan.

 

Bepalingen lidmaatschap Overzicht